1)
 Adayların başvuruları, Komisyon tarafından değerlendirilerek a) kesin kabul (asil-yedek)  b) ret şeklinde  sonuçlandırılır. 
 
2) Değerlendirme sonucunda tercihlerinden birine asil olarak yerleşen adayın diğer tercihleri 
değerlendirmeye alınmaz. 

3) Asil  ve  yedek  aday  listeleri birlikte  hazırlanarak,  takvimde belirtilen tarihlerde Adana 
BTÜ internet sayfasında ilan edillir. 

4) Kayıt hakkı kazanan asil-yedek adaylara (yedek adaylar kayıt hakkı elde ettikten sonra) durumlarını 
ve kayıt tarihlerini bildiren davet mektupları hazırlanır. Adaylar davet mektuplarını başvuru sayfasından 
temin edebilirler

5) Yerleştirme sonuçları, akademik takvimde belirtilen tarihte Üniversite web sayfasında ilan edilir ve adaylara 
e-posta aracılığıyla kabul yazısı gönderilerek adaylardan kayda gelip gelmeyeceklerini beyan etmeleri istenir. 
Kayda geleceklerini beyan eden adaylara vize alabilmeleri için Uluslararası Öğrenci Ofisi tarafından düzenlenen 
resmi kabul mektubu gönderilir. Belirtilen süre içinde kayda geleceklerini beyan etmeyen adayların kaydı 
yapılmaz ve yedek listedeki adayların yerleştirilmesi yapılır. Sonuçlar, Rektörlükçe onaylandıktan sonra 
adaylara, müracaat ettikleri ilgili birimlere ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına duyurulur. Kayıt olan öğrenciler 
ile ilgili bilgiler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.

6) Komisyon tarafından alınan kararlar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra kesinlik kazanır.  

7) Değerlendirme sonucu eğitim dili Türkçe olan bir programa yerleştirilen öğrencilerden Türkçe yeterlik 
belgesi istenir ve TÖMER koşulları uygulanır.  

8) Değerlendirme sonucu tamamen yabancı dille eğitim yapan programlar ile kısmen yabancı dille verilen 
programlara yerleştirilen öğrencilerden yabancı dil yeterlik belgesi istenir ve YADYO koşulları uygulanır.  
 
9)  Komisyon, gerekli durumlarda ilgili Bölüm Kurulu değerlendirmesi alabilir ve Bölüm Başkanlığı’nı
değerlendirme süreci hakkında bilgilendirebilir.  
 
10) Başvuru koşullarını sağlamış olmak programa kabul edilmeyi gerektirmez.