(1)  Başvurular  akademik  takvimde  belirtilen  tarihlerde  ATÜ  Uluslararası Öğrenci Ofisi internet  sayfası 
üzerinden yapılır. 

(2) Başvuru sırasında öğrenciler kendilerinden istenen bilgileri doldurup, belgeleri sisteme yükleyeceklerdir. 

(3)Başvuru sırasında yüklenen belgelerden (Diploma, Transkript, sınav sonuç belgesi) asıllarının, kesin kayıt 
sırasında kayıt görevlilerine teslim edilmesi zorunlu olup, teslim edilmemesi halinde kayıt yapılmayacaktır.  

(4) Eksik ve/veya yanlış bilgi veya belgeye rastlanan adayın başvurusu iptal edilecektir. 

(5) Her aday sadece bir başvuru yapabilir, bu başvurusunda en fazla 3 bölüm tercih edebilir.  

(6)  YÖS Sonuç Doğrulama sayfası olmayan üniversitelerin  YÖS Belgeleri  kabul  edilmeyecektir.  Bu şekilde 
başvuran adayların kayıtları yapılmayacaktır.