(1)  Senato  tarafından  belirlenen  başvuru  şartları,  başvuru  tarihleri,  başvuruda  istenecek  belgeler  ve 
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan kontenjanlar, akademik takvimde belirlenen tarihlerde Üniversite 
web sayfasında ilan edilir.  

(2) Başvurular, ilanda belirtilen tarihler arasında ATÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi çevrimiçi başvuru 
sistemi (http://isoapp.atu.edu.tr) aracılığıyla yapılır.   

(3) Son başvuru tarihinden sonra  yapılan başvurular işleme konulmaz.  

(4) YÖS Sonuç Doğrulama sayfası olmayan Üniversitelerin YÖS Belgeleri kabul edilmeyecektir. Bu şekilde 
başvuran adayların kayıtları yapılmayacaktır. 

(5) Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.