1) EK 1’deki sınavların birinden alınmış geçerli sınav sonuç belgesinin fotokopisi (Türkçe veya İngilizce tercümesi)

2)  Lise diplomasının fotokopisi veya lise diplomasını almamış olan adayların mezun olacakları tarihi gösteren, öğrenim görmekte oldukları ortaöğretim kurumu tarafından verilen resmi belgenin fotokopisi  (Türkçe veya İngilizce tercümesi)

3)  Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin (Transkript-Not durum belgesi)  fotokopisi   (Türkçe veya İngilizce tercümesi)

4) Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil ve Türkçe yeterlik belgesi

5) Pasaport fotokopisi  

6)  Bir (1) adet fotoğraf (4.5X6 cm)Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.