Başvuruları Kabul Edilen Adaylar: 

a)  Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları  koşuluyla; 
 
1) Yabancı uyruklu olanlar, 

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve 
bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı, reşit olmayan çocukları (Mavi Kart), 

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift 
uyruklular, 

4) a)  01/02/2013  tarihinden  önce  yurtdışında  ortaöğretime  devam  eden  TC  uyruklu  öğrencilerden 
ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) 
tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar 
dahil), 
b)  01/02/2013  tarihinden  sonra  yurt  dışında ortaöğretime başlayan adaylardan  ortaöğretiminin (lise) 
tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında 
yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil), 

   5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav 
sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp 
eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar, 

     6)  Türkiye’de eğitim gören ve Liseyi Türkiye’de bitiren Yabancı Uyruklu Öğrencilerden ÖSYM sınav 
sonuçlarına sahip olanlar Başvuruları Kabul Edilmeyen Adaylar 

1)  T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar, 

2)  K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna 
sahip  olanlar  ile  2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim 
alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 

3)  a  maddesinin  2  numaralı  bendinde  tanımlanan  doğumla  ilk  uyruğu  T.C.  olan  çift    uyruklular 
(ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını 
KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç), 

4)  Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde 
bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere 
kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 

5)  Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde 
öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk 
uyruğu T.C olan çift uyruklular