ULUSLARARASI ÖĞRENCİ OFİSİ
SIKÇA SORULAN SORULAR

1- Üniversitenizin eğitim-öğretim dili nedir?

Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce ve Türkçedir ve devlet üniversitesidir.

2-Yabancı Uyruklu öğrencilerin Üniversitenize kabulü nasıl gerçekleşir?

İnternet sayfamızda bulunan Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesinde yer alan koşulları sağlayan öğrencilerin  online olarak yapılmış olan başvuruları değerlendirmeye alınır. Online başvuru için http://isoapp.atu.edu.tr/  ‘a tıklayınız.

3-Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından Öğrenci Kabulü için başvuru koşulları nelerdir?

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; aşağıdaki koşullardan birini sağlayan aday öğrencinin başvurusu kabul edilir.

1) Yabancı uyruklu olan,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
     (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,
    (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

Aşağıdaki koşullardan birini sağlayan kişinin başvurusu kabul edilmez.

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç

3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)

4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların

4-Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından öğrenci kabulünde geçerli olan sınavlar nelerdir?

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji  Üniversitesi Yabancı Uyruklu - Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi ekinde yer alan sınavlar başvuruda geçerlidir. Geçerli sınavlardan karşılarında belirtilen taban puan ve üstünde puan alanlar başvuruda bulunabilirler. Kabul edilen sınavlara http://iso.atu.edu.tr  linkinden ulaşılabilir.

5-Eğitim süresi ne kadardır?

Eğitim süresi hazırlık + 4 yıl olmak üzere 5 yıl sürmektedir.

6-Başvuru ücreti ne kadardır?

Üniversitemize yabancı uyruklu öğrencilerden başvuru ücreti alınmamaktadır.

7-Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji  Üniversitesi Yabancı Uyruklu -Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavlarını kabul etmekte midir?

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi diğer üniversitelerin yapmış olduğu tüm YÖS sınav sonuçlarını  kabul etmektedir. (En az 50 Puan almış  olmak şartı)

8-Başvuruların değerlendirilmesi nasıl yapılır?

Başvuruları  kabul  edilen  adayların  değerlendirilme  ve  yerleştirilmeleri  Rektörlükçe  oluşturulan 
komisyon tarafından merkezi olarak yapılır. Bu komisyon Sorumlu Rektör yardımcısı başkanlığında, Öğrenci 
İşleri Daire Başkanı, Uluslararası Öğrenci Ofisi Başkanı ve başvuru alan her programdan bir öğretim üyesinden 
oluşur. Adayların başvuruları, Komisyon tarafından değerlendirilerek a) kesin kabul (asil-yedek)  b) ret şeklinde 
sonuçlandırılır.

9-Sonuçlar nerede duyurulur?

Başvuru sonuçları Üniversitenin internet sayfasında (http://iso.atu.edu.tr) duyurulur. Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrencilere ilgili birim tarafından bir kabul belgesi gönderilir. Bu belge “öğrenim vizesi’’ almak için kullanılabilir.

10-Kesin kayıtlar ne zaman ve nasıl yapılır?

Öğrencilik hakkı kazanan adaylar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesinde yer alan kesin kayıt belgelerini Öğrenci İşleri ofisine teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar.

11-Yabancı Uyruklu Öğrenciler için öğrenim ücreti nasıl belirlenir?

Her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen “öğrenci cari hizmet bedeli maliyeti” üst sınırını aşmamak üzere Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenerek internet sayfamızda yayınlanır.

12-Türkiye burslarına kimler başvurabilir?

 Türkiye Bursları üniversitemiz kapsamında olmayan bir burstur, öğrencinin kendi talebiyle yapacağı bir başvurudur. Başvurulan burs düzeyine göre bir alt düzeydeki programdan mezun ya da içinde bulunulan akademik yılın sonunda mezun olabilecek durumda olan adaylar Türkiye Burslarına başvurabilir. Başvuru takibi http://www.turkiyeburslari.gov.tr/ linkinden yapılabilir.

13-Kalış konaklama yurt imkanı var mıdır?

Öğrencilerimiz Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne başvuru yapabilirler ayrıca Adana ili içerisinde mevcut özel yurt ve apartlar da  tercih edilebilir.


Uluslararası Öğrenci Ofisi