Başlangıç ve Bitiş Tarihi
12.08.2014- 12.08.2014
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:08- 12:08
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kayıtları İçin Gerekli Belgeler  

   Üniversitemize kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 

 1-Lise diplomasının aslı ve noter veya Türk Büyükelçiliği/Konsoloslukları tarafından onaylanmış Türkçe                çevirileri.

2- Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ya da               ülkenizdeki Türk Konsolosluklarından alınacakDenklik Belgesi,

3- Sınav belgesinin aslı ve noter ya da ülkenizdeki Türk Büyükelçiliği/Konsolosluğu'ndan onaylı Türkçe örneği,

   4-Ülkenizdeki Türk Büyükelçilikleri/Konsoloslukları tarafından verilmiş Öğrenim Vizesi sayfası dahil, pasaportun        aslı ve Türkçe'ye çevrili noter ya da ülkenizdeki Türk Büyükelçiliği/Konsolosluğu'ndan onaylı Türkçe                      örneği,

   5-Türkiye'de ikamet eden öğrencilerin İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Şubesi tarafından       düzenlenen öğrenim amaçlı "İkametgah Tezkeresi".

 6- Öğrenci katkı payı veya öğretim ücreti makbuzu,

 7- Birbirinin aynı, yeni çekilmiş ve cepheden çekilmiş, 4.5x6 ebadından 6 adet fotoğraf (Tanınmayı                      zorlaştırmayacak nitelikte olmalıdır).

  

         11- 22 Ağustos 2014  tarihleri arasında Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yeşiloba yerleşkesine              yukarıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak getirmeleri gerekmektedir.